Persónuverndarstefna

YOUR PERSONAL INFORMATION

Rfc ehf leggur ríka áherslu á að öryggi um persónuupplýsinga meðlima skiptir Rfc miklu máli. Persónuverndarstefna Rfc ehf er í samræmi við almennu persónuverndarreglugerð ríkislögreglustjóra.

Hvað geymir Rfc í gagnagrunni.

Grunnupplýsingar: Nafn, heimilisfang, kennitölu, símanúmar, netfang, banka-/kortaupplýsingar þó aðeins einkvæmt sýndarnúmer, augnmynd fyrir aðgagnstýringarkerfi og þá þjónustuleið/ir sem viðskiptavinur hefur keypt.

RFC notar þjónustu frá færsluhirðir þar sem RFC geymir einungis einkvæmt sýndarnúmer hjá sér í stað kortanúmersins. Þetta númer uppfærist þó gildistími greiðslukortsins sé liðinn og eða sjálfu greiðslukortinu hefur verið týnt eða lokað, líkt og hjá öðrum áskriftarveitum.

Vafra kökur

"Cookies“ eða vafra kökur eru upplýsingar sem vefforritið þitt geymir í tölvunni þinni að beiðni netþjóna. RFC notar þessar upplýsingar til að vita hversu oft þú heimsækir heimasíðuna og hvað þú keyptir.

Myndavélar

Í öllum stöðvum RFC eru eftirlitsmyndavélar á tilteknum stöðum. Þær eru til þess að tryggja öryggi viðskiptavina og iðkandi á meðan þeir nýta þá þjónustu sem veitt er ásamt því að gæta hagsmuna RFC. Upptökur úr eftirlitsmyndavélum eru almennt ekki geymdar lengur en 90 daga. Frá þessu geta verið frávik, t.d. ef lagalegar ástæður liggja fyrir.

Augnskanni

Aðgangi að Reebok Fitness er stýrt með augnskanna. Við gerð samnings er tekin augnamynd af iðkenndum og þurfa þeir að nota augnskannann við hverja heimsókn í Reebok Fitness. Þessar upplýsingar eru geymdar eingöngu af öryggis- og þjónustuástæðum og eru aldrei afhentar þriðja aðila nema með leyfi viðskiptavinar.

Meðlimir bera ábyrgð á að réttar upplýsingar eru hjá Rfc ehf og um breytingar á persónulegum upplýsingum þeirra. Óski félagsmaður eftir að uppfæra persónulegar upplýsingar sínar og/eða óska eftir breytingu á aðild, verður að óska eftir því með því að senda tölvupóst á netfangið reebokfitness@reebokfitness.is.

Gakktu úr skugga um að þú hafir lesið og skilið persónuverndarstefnu Rfc ehf, áður en þú samþykkir skilmála samnings þíns.

Rfc ehf places great emphasis on the security of members' personal information being of great importance. Rfc ehf's privacy policy is in accordance with the general privacy regulation of the National Commissioner of Police.

What does Rfc efh store in their database!

Basic information: Name, address, ID number, telephone numbers, e-mail address, bank / card information, eye image and the service route that the customer has purchased.

RFC uses the services of a record keeper, as RFC only stores a unique virtual number instead of the card number. This number is updated even though the credit card has expired and / or the credit card itself has been lost or closed, as with other subscription providers.

Browse cookies

"Cookies" are cookies that your web application stores on your computer at the request of servers. RFC uses this information to know how often you visit the website and what you have purchased.

Security Cameras

All RFC stations have surveillance cameras in certain locations. They are intended to ensure the safety of customers and practitioners while utilizing the services provided as well as safeguarding the interests of the RFC. Surveillance camera recordings are generally not stored for more than 90 days. There may be deviations from this, e.g., if there are legal reasons.

Eye scanner; Access to the Reebok Fitness is controlled by an eye scanner. When making a contract, an eye photo is taken of the practitioners and they need to use the eye scanner with each visit to Reebok Fitness. This information is stored solely for security and service reasons and is never passed on to third parties without the customer's permission.

Members are responsible for the correct information available to Rfc ehf and for changes to their personal information. If a member wishes to update their personal information and / or request a change of membership, this must be requested by sending an e-mail to reebokfitness@reebokfitness.is.

Please ensure you have read and understand Reebok Fitness Privacy Policy prior to accepting the Terms of your Agreement.

Ertu með ábendingu út af þessari síðu? Smelltu hér!
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram